EAY65228801 ή EAY65228802 ή LGP50T-19U1

Τ10285

Καινούρια πλακέτα τροφοδοσίας για τηλεόραση LG 50UM7450PLA

70,00 € 85,00 €