EAX66943504(1.0) ή 6DEBT000-00NQ ή MC6NR10782

Μ10397

Μητρική πλακέτα για τηλεόραση LG 49UH603V

Έλεγχος στις θέσεις του flex για το panel

70,00 € 90,00 €