BN4400978B ή AM5RM7T0505 ή L49S7NC_RHS ή L55S7NC_RHS

Ι10293
Οδηγός led για τηλεόραση SAMSUNG QE55Q70RAT

50,00 € 65,00 €