TPD.MT9221T.PB775(T) ή 40-MT21X6-MPB2HG-C

Μ10373

Καινούρια μητρική πλακέτα για τηλεόραση TCL 32S6200

Κωδικός panel  LVW320NDFL CS9W01 V1

75,00 € 90,00 €