JL.D550C1330-078AS-MV02

Λ10339

Γνήσια LED F&U FL2D5507UH, 2 σειρές A  με 11 led και 2 σειρές B με 12 led

60,00 € 75,00 €