CV6886H-C ή B0D5687A09D2

Μ10290 Μ10336

Καινούρια μητρική πλακέτα για τηλεόραση KYDOS K43WU22CD00

Κωδικός panel CX430DLEDM

80,00 € 100,00 €