7K42G-010100-HC01S ή 19B0488G-M00232

Μ10289

Καινούρια μητρική πλακέτα για τηλεόραση TESLA 43S605BFS

Κωδικός panel LC430DUC-SKA3 ή SDL430FY(LD0-F81)(02)

90,00 € 110,00 €